AMSTERDAM – Vooral startende, innovatieve en snelgroeiende ondernemingen ondervinden moeilijkheden bij het krijgen van financiering. Hetzelfde geldt voor het kleinbedrijf.

Dat blijkt uit een rapport van een expertgroep onder leiding van Tom de Swaan in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Het verslag concludeert ook dat de financierbaarheid van Nederlandse bedrijven in het algemeen niet in gevaar is, maar dat er op deelgebieden van de markt wel degelijk fricties zijn.

Groeitempo

“De financierbaarheid van bijvoorbeeld jonge innovatieve ondernemingen geeft wel degelijk reden tot zorg over het groeitempo van de nationale economie”, aldus de onderzoekers.

Startende en innovatieve ondernemingen nemen een bijzondere positie in, omdat zij vaak niet de mogelijkheid hebben projecten uit eigen zak te financieren. Banken vinden tegelijkertijd het financieringsrisico te hoog door gebrek aan onderpand en bewezen track record. 

Dergelijke bedrijven zouden volgens het rapport juist hun groeiplannen moeten kunnen realiseren, omdat zij zorgen voor dynamiek in de economie. 

Financieringskeuzes

De groep doet een aantal aanbevelingen. Zo zouden ondernemers en hun adviseurs beter voorgelicht moeten worden en moet het mkb meer financieringskeuzes krijgen.

Hierbij valt te denken aan het invoeren van een vorm van ratings over de kwaliteit van leningen en kredieten enerzijds en ondernemingen anderzijds.

Kredietunie

Een andere optie zou het introduceren van een zogenoemde kredietunie kunnen zijn, een zelffinancierende coöperatie tussen particulieren en ondernemers. Een kredietunie richt zich puur op sparen en uitlenen en heeft geen winstoogmerk.

Daarnaast kunnen kleine ondernemingen gebruikmaken van microkrediet als financieringsbron. Hierbij gaat het om bedragen tot 35.000 euro.

Andere aanbevelingen betreffen onder meer het vergroten van de samenwerking tussen bankwezen en andere vermogensverschaffers en het handhaven van regelingen voor startende, snelgroeiende en innovatieve bedrijven.