LUXEMBURG - De EU-ministers van Financiën hebben maandag in Luxemburg een akkoord bereikt over het permanente noodfonds voor de euro, dat halverwege 2013 in werking moet treden.

Het vervangt het huidige, tijdelijke noodfonds en zal ook zo'n 750 miljard euro bevatten, inclusief de betrokkenheid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de eurogroep, het overlegorgaan van EU-landen die de euro hanteren, heeft dat bekendgemaakt. Het akkoord is een uitwerking van afspraken die de EU-ministers in maart al maakten.

De EU draagt 500 miljard euro bij aan het permanente noodfonds, dat het Europees Stabiliteits Mechamnisme (ESM) gaat heten. Daarvan zal een bedrag van 80 miljard in contanten worden gestort.

Garant

De rest bestaat uit garanties, waarmee geld op de kapitaalmarkt kan worden geleend. Minister Jan Kees de Jager van Financiën zei in maart al dat Nederland 4,5 miljard in het fonds stort en daarnaast voor 35 miljard garant staat.

Het permanente noodfonds moet geld kunnen uitlenen aan eurolanden in nood. Het huidige, tijdelijke fonds dient vervangen te worden omdat het juridisch niet helemaal in de haak is.

Daartoe is een kleine aanpassing van het EU-verdrag nodig. Dat moet door de parlementen van alle lidstaten worden geratificeerd. Daarvoor is het hele volgend jaar ingeruimd, zodat het fonds in 2013 operationeel kan zijn.

Tijdelijke noodfonds

De directeur van het tijdelijke noodfonds, de Duitser Klaus Regling, zei dat bij leningen uit het nieuwe ESM voortaan betrokkenheid van de private sector (banken, pensioenfondsen, verzekeraars) de regel zal zijn. Vooral Nederland heeft er steeds op gehamerd dat de lasten voor het redden van landen niet alleen op de belastingbetaler mogen worden afgewenteld.

De ministers van Financiën besloten ook het huidige tijdelijke noodfonds op te rekken, zodat het de toegezegde 440 miljard euro effectief kan uitlenen. Dat kon tot nog toe niet omdat een reserve moest worden aangehouden, waardoor in de praktijk slechts 250 miljard beschikbaar was. Dat is nu gecorrigeerd.