BRUSSEL - De Europese Commissie daagt Nederland en acht andere lidstaten voor het Europees Hof van Justitie omdat zij de Europese btw-regels voor reisbureaus nog steeds niet juist toepassen.

Daardoor wordt het ene reisbureau zwaarder belast dan het andere, wat de concurrentie tussen de reisbureaus verstoort. Den Haag had eerder toegezegd de btw-wetgeving per 1 april te zullen veranderen, maar heeft dat nog steeds niet gedaan.

Het gaat om de btw-heffing op pakketreizen. Daarvan kunnen onderdelen zich in verschillende landen bevinden en die kunnen dus aan verschillende btw-regels onderworpen zijn.

De EU-regels bepalen dat dan de toepassing van btw vereenvoudigd kan worden, behalve wanneer de reispakketten worden doorverkocht aan andere reisbureaus, die ze op hun beurt weer doorverkopen. Nederland heeft dat laatste toch toegelaten, en dat is volgens de commissie niet in orde.