DEN HAAG - Het invoeren van een huuraftrek naar analogie van de hypotheekrenteaftrek kan zorgen voor een bloeiende vrije huurmarkt. De kosten voor de schatkist zijn beperkt en de gevolgen voor de woningmarkt zijn positief.

Dat stelde directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw donderdag in Den Haag.

Nu ontbreekt het eigenlijk aan een echte markt voor huurwoningen in de vrije sector. Probleem is dat vrije huur neerkomt op het betalen van de hoofdprijs, aldus het EIB in het rapport Dynamiek op de Woningmarkt dat Van Hoek donderdag presenteerde.

Huurders in de sociale sector betalen een gesubsidieerde huur en kopers kunnen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

WOZ-waarde

Het EIB stelt voor huurders in de vrije sector een huuraftrek te geven, gebaseerd op de WOZ-waarde van hun huurhuis. Zij kunnen dan bijvoorbeeld 3 procent van die waarde aftrekken van hun belastbaar inkomen.

Bij een woning van 160.000 euro dalen de nettowoonlasten dan van 800 naar 640 euro per maand, zo rekent het EIB voor. Daarmee worden huur en koop gelijkwaardige alternatieven.

Het hoeft de schatkist niet veel te kosten, want nu wonen maar 150.000 huishoudens in de vrije huursector. Dus het is maar een kleine groep die voor de nieuwe aftrek in aanmerking zou komen.

Dekking

Bovendien kan volgens het EIB voor die kosten binnen de woningmarkt dekking worden gevonden. De ''nieuwe huurders'' op de vrije markt zijn mensen die anders waarschijnlijk een woning hadden gekocht en dan hypotheekrenteaftrek hadden gekregen.

Het EIB ziet twee voordelen: Het is eerlijker en het stimuleert de vraag naar huurwoningen. Van Hoek denkt dat veel meer mensen zullen huren, bijvoorbeeld jongeren die zich nog niet onmiddellijk willen settelen en dus nog niet willen kopen.

Mensen zouden maximaal 30 jaar gebruik mogen maken van huuraftrek al dan niet in combinatie met hypotheekrenteaftrek.