PARIJS - De prijs van olie blijft op (middel)lange termijn boven de 100 dollar per vat. De stijging van de olieprijs in het afgelopen jaar is namelijk niet ingegeven door speculatie, maar door een steeds toenemende vraag vanuit Azië.

Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) donderdag. Het IEA baseert zijn verwachtingen voor het komende jaar nu op een gemiddelde prijs van 103 dollar voor een vat lichte Amerikaanse olie. Dat is bijna 20 dollar hoger dan een eerdere aanname.

Het verbruik van olie per hoofd van de bevolking blijft vooralsnog hoger in de 'oude' ontwikkelde landen dan in de opkomende economieën. Maar daar groeit de vraag naar olie scherp door de groei van de bevolking, verstedelijking en verdere industrialisatie, aldus het IEA.

Verwachting

Het agentschap verhoogde de verwachting voor het olieverbruik in 2011 met 0,1 miljoen vaten per dag tot 89,3 miljoen vaten per dag.

Door de crisis in Libië worden er per dag 1,5 miljoen vaten olie minder geleverd. Door de hoge prijs zijn andere landen momenteel bereid dit op te vangen door meer te leveren. Het IEA verwacht dat de productie in Libië pas weer in 2014 naar het oude niveau zal kunnen terugkeren.

Hoofd van het IEA, de Japanner Nobuo Tanaka, liet weten actie te zullen ondernemen als de wereldeconomie onder een te laag aanbod van olie zou gaan lijden. Dan zou de IEA de lidstaten kunnen vragen een deel van de reserves vrij te geven.