ROTTERDAM - Narcisme helpt topbestuurders effectief leiding te geven, maar te veel narcisme kan destructief uitpakken voor een bedrijf.

Dat stelt promovenda Antoinette Rijsenbilt in haar proefschrift waarop ze donderdag 23 juni promoveert aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Narcisme is, in ernstige vorm, een persoonlijkheidsstoornis. Mensen vertonen vaak een grote hang naar macht en erkenning. Ze lijken over te lopen van zelfvertrouwen, maar volgens de deskundigen gedragen ze zich juist zo om hun lage zelfbeeld te compenseren.

Test

De promovenda pleit ervoor om topbestuurders te testen op narcisme en het onderzoek vast te leggen in een 'corporate governance code', een soort gedragscode die ongewenst gedrag van topbestuurders moet tegengaan.

Het nadeel van narcisten in de top van een bedrijf is volgens Rijsenbilt dat ze zich vaak enorme salarissen toebedelen, vaker fraude plegen en minder tegenspraak dulden van collega-bestuurders. Uiteindelijk is dat schadelijk voor een bedrijf.

Bedrijven

Rijstenbilt heeft haar onderzoek op Amerikaanse bedrijven gebaseerd. Ze zegt geen Nederlandse voorbeelden te kunnen noemen van narcisten aan de top.

Wel wil ze graag onderzoek doen naar de top van toonaangevende beursbedrijven uit de AEX-index als Philips, Shell, Heineken en Randstad. Ze denkt dat narcisme bij topbestuurders uit de publieke sector minder voorkomt ,omdat daar meer tegenkrachten aanwezig zijn om de bestuurder te corrigeren. ''Tenminste: die stille hoop heb ik.''

Beursgenoteerd

De promovenda heeft aan de hand van officiële publicaties van beursgenoteerde, Amerikaanse bedrijven vijftien objectieve criteria vastgesteld waarmee narcisme van topbestuurders kan worden gemeten en gecontroleerd.

De indicatoren hebben bijvoorbeeld te maken met de hoogte van het salaris, de hang naar publiciteit, de grootte van de foto van de topbestuurder in het jaarverslag en het privégebruik van het bedrijfsvliegtuig.

Als uit de test blijkt dat een bestuurder steeds narcistischer wordt, zou de rest van de directie de topman moet terugfluiten, vindt ze. Bedrijven zouden de topbestuurders bij hun aantreden een verklaring moeten laten ondertekenen waarin ze beloven zich volgens bepaalde regels te gedragen.