AMSTERDAM - De geplande maatregel van het ministerie van Financiën om de aftrek van de rente op overnamefinanciering te beperken, gaat enkele honderden Nederlandse bedrijven raken met een ‘miljardenschade’ tot gevolg.

De maatregel is bedoeld om 'excessieve financieringsverhoudingen' aan te pakken, waarbij vooral private-equitybedrijven er nu nog goed vanaf komen.

Nu mogen ze rentelasten die ze door de overname betalen namelijk nog verrekenen met de fiscale winst van die overgenomen onderneming. Volgens Weekers zou het plan slechts enkele tientallen bedrijven raken.

Multinationals

Volgens KPMG raakt de maatregel veel meer bedrijven doordat bijna alle vennootschappen uit verschillende werkmaatschappijen bestaan. Ongeveer 40 procent van de schade zou terechtkomen bij een kleine groep buitenlandse multinationals.

Volgens Willem Vunderink van KPMG dient het plan het beoogde doel dan ook niet. "In de huidige vorm treft de maatregel zeker niet slechts 'excessieve financieringsverhoudingen', maar ook een aanzienlijk grotere groep normaal gefinancierde bedrijven met een miljardenschade voor het bedrijfsleven tot gevolg.”

De budgettaire opbrengst van de voorgenomen maatregel zou op jaarbasis naar schatting 165 miljoen euro bedragen.

Terugval

Van de inmiddels 78 onderzochte bedrijven zouden er 64 door het voorstel van Weekers worden getroffen. "De conclusie is dat deze bedrijven gezamenlijk een directe netto cash terugval zullen ondervinden van 837 miljoen euro", constateert Vunderink. Dat zou fors meer zijn de 165 miljoen euro die de staatssecretaris voor het totale bedrijfsleven voorziet.

Het bedrag van 837 miljoen euro bestaat voor het grootste deel uit de rechtstreekse vennootschapsbelasting. Een kleiner deel bestaat uit de toename van financieringskosten.

“Daarnaast is er bij buitenlandse multinationals en investeerders een duidelijke zorg op te tekenen ten aanzien van de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland. Het doorvoeren van een maatregel waarbij rente op bankfinanciering niet meer aftrekbaar is, is internationaal uniek”, aldus Vunderink.

Weekers

Weekers gaat het KPMG-rapport nu bestuderen. Mogelijk dat KMPG van andere uitgangspunten is uitgegaan.

''Omdat we willen weten hoe het zit, hebben we KMPG uitgenodigd om de cijfers naast elkaar te leggen. We staan altijd open voor nieuwe inzichten en aanvullende info'', aldus de VVD-staatssecretaris.

Weekers staat nog altijd achter zijn voorstel, maar staat open voor eventuele betere alternatieven, mits die ook op voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen rekenen. Wel moet het doel voorop blijven staan: het aanpakken van de 'sprinkhanen', de buitenlandse bedrijven die de winst van een in Nederland overgenomen bedrijf uithollen om zo weinig of geen belasting te hoeven betalen.