BERLIJN - Het Duitse parlement heeft vrijdag zijn steun uitgesproken aan nieuwe financiële hulp voor Griekenland. Een meerderheid van de Bondsdag stemde in met een voorstel van regeringspartijen CDU/CSU en FDP dat extra noodkredieten mogelijk moet maken.

De partijen eisen wel dat private investeerders ook een bijdrage leveren aan de hulp. Minister van Financiën Wolfgang Schäuble zegde toe dat hij met zijn Europese collega's een werkgroep gaat vormen om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

Over de manier waarop investeerders, zoals banken, pensioenfondsen en investeringsmaatschappijen, aan de hulp moeten bijdragen lopen de meningen in Europa sterk uiteen.

Zo is de Europese Centrale Bank (ECB) tegen elke vorm van gedwongen herstructurering van de Griekse schuldenlast. De ECB vreest dat zo'n herschikking wordt aangeduid als een wanbetaling door Griekenland, waardoor er grote schade kan ontstaan voor de Europese financiële sector.

Kleine ruimte

''Om een goede oplossing te kunnen vinden die de ECB kan steunen, zullen we de kleine ruimte onderzoeken tussen het betrekken van private investeerders en de potentiële negatieve gevolgen voor de financiële markten'', stelde Schäuble. Het nieuwe pakket zal volgens hem zorgen voor een ''eerlijke verdeling van risico's tussen belastingbetalers en private schuldeisers''.

Nieuwe financiële steun voor Griekenland is onvermijdelijk, stelde de minister in de Bondsdag. Bij de toezegging van het huidige hulppakket van 110 miljard euro werd ervan uitgegaan dat Griekenland in 2012 weer op de financiële markten terecht zou kunnen voor nieuwe leningen. Inmiddels is duidelijk dat die doelstelling onhaalbaar is.

Om te voorkomen dat Griekenland daardoor volgend jaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zou voor naar schatting 90 miljard euro aan nieuwe kredieten noodzakelijk zijn.

Leningen

Eerder deze week stelde Schäuble voor om schuldeisers van Griekenland, als bijdrage aan de nieuwe steun, hun bestaande obligaties te laten inruilen voor nieuwe leningen met een looptijd van zeven jaar. Dat zou Griekenland meer tijd geven om de nodige economische hervormingen uit te voeren.