AMSTERDAM - De Nederlandse Staat moet niet eerder dan in 2014 beginnen met de beursgang van ABN Amro. Dat zei oud-minister van Financiën Onno Ruding donderdag tegen het ANP.

Dat ABN Amro moet worden geprivatiseerd staat buiten kijf, maar het voormalige CDA-kopstuk vindt het prematuur dat minister De Jager nu al praat over een beursgang.

''Je moet eerst een paar jaar goede resultaten laten zien en de situatie op de effectenmarkt moet goed zijn. Dat is nu allebei niet het geval'', aldus Ruding, die van 1982 tot 1989 de huidige functie van De Jager vervulde.

Tranches

Ruding wil dat ABN Amro voor 100 procent terug naar de beurs gaat. Om de opbrengst te maximaliseren, moet dat wel in tranches gebeuren. ''Het gaat om een te groot bedrag om op een moment te plaatsen.''

Ruding vindt het niet nodig dat de staat een belang in ABN Amro houdt om te voorkomen dat de bank weer wordt opgesplitst. ''Het is de taak van de toezichthouder om dat te voorkomen, niet van het ministerie. Bovendien denk ik niet dat je het risico op opsplitsing zo sterk vermindert als je een groot belang in de bank houdt'', aldus Ruding.

Verbaasd

Hij toonde zich verbaasd over de stellingname van PvdA-Kamerlid Ed Groot, die woensdag opperde dat ABN Amro ook voor langere tijd in staatshanden zou kunnen blijven. ''Ik ben verbijsterd over die uitspraken van de PvdA. Dat wijkt volkomen af van wat Wouter Bos indertijd heeft beloofd, namelijk dat ABN weer zo snel mogelijk geprivatiseerd zou worden'', aldus de oud-minister.

Wat Groot betreft is een beursgang overigens nog steeds een optie. ''Maar aan de voorwaarden die de minister zelf stelt aan een beursgang is in de verste verte nog niet voldaan'', aldus het Kamerlid.

Daarom wil Groot dat De Jager de variant waarbij de bank langer in staatshanden blijft ook uitzoekt. ''In een motie ga ik De Jager vragen om de voor- en nadelen van de verschillende opties verder uit te werken.''