BERLIJN - Private houders van Grieks staatspapier moeten een ''aanzienlijke bijdrage'' leveren aan de herstructurering van de schuld van Griekenland. Dat heeft de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, laten weten in een brief aan zijn Europese collega's.

Schäuble dringt erop aan dat de maatregelen verdergaan dan het zachtere zogenoemde Vienna Initiative, waarbij de schulden vrijwillig worden 'doorgerold' (verlengd).

Duitsland wil dat bestaande obligatieleningen omgezet worden in nieuwe leningen met een looptijd van zeven jaar, waardoor Griekenland de tijd krijgt om zijn financiële huishouden op orde te krijgen.

Daardoor hoeven de Grieken de aflopende leningen niet direct af te lossen.

Informeel overleg

Volgende week dinsdag komen de EU-ministers van Financiën bijeen voor een informeel overleg. Op de agenda staat het aanscherpen van de begrotingsdiscipline in de EU en meer economische coördinatie tussen de lidstaten. Ingewijden gaan ervan uit dat ook de situatie in Griekenland aan bod komt.

Experts van de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zetten vorige week het licht op groen voor de volgende 12 miljard van een lening van in totaal 110 miljard euro, die Athene vorig jaar toegezegd kreeg. Mogelijk krijgen de noodlijdende Grieken ook een extra lening, op voorwaarde dat de private sector mee betaalt.

Lees alles over de eurocrisis in ons dossier