BRUSSEL - Nederland moet beter inspelen op de snelle stijging van uitgaven door de sterke vergrijzing van de bevolking. De kosten op de lange termijn voor ouderenzorg en pensioenen liggen duidelijk boven het gemiddelde in de Europese Unie.

Dat stelde de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de unie, in een rapport over Nederland. De commissie beschouwt het in evenwicht houden van de begroting als een van de grootste uitdagingen voor Den Haag, gezien de groeiende uitgaven voor de verouderende bevolking. De commissie benadrukt dat de verwachte toename van kosten voor de ouderenzorg de hoogste van Europa zal zijn.

De commissie kwam dinsdag voor alle 27 EU-lidstaten met specifieke aanbevelingen op economisch en financieel beleid. Nederland behoort met onder meer Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk tot de groep van beste EU-landen ''met minder dringende schuldproblemen'', aldus Europees commissaris Olli Rehn (Economische Zaken) bij de presentatie in het Europees Parlement in Straatsburg.

Voorbeeld

Rehn benadrukte dat landen in deze groep een voorbeeld zouden kunnen nemen aan Noord-Europese landen door vrouwen meer en langer te laten werken. De commissie wijst op het hoge aandeel vrouwen in Nederland dat parttime werkt. Ook in verband met de vergrijzing zal Nederland steeds meer een beroep moeten doen op groepen die nu nog niet aan de slag zijn, aldus Brussel.

Volgens GroenLinks in het Europees Parlement kraakt de commissie in zijn beoordeling de Nederlandse sociaal-economische plannen. ''De commissie spreekt Nederland geheel terecht aan op verkeerde keuzes voor de toekomst.

Het aantal gewerkte uren van vooral vrouwen ligt te laag omdat er nog te veel kostwinnersvoordelen zijn en omdat de regering verzuimt in kinderopvang te investeren'', aldus Europarlementariër Marije Cornelissen in een verklaring.

Hervormingen

Het was de eerste keer dat de EU-landen volgens nieuwe Europese afspraken over hervormingen werden beoordeeld. Volgens de commissie gaat het om de concreetste aanbevelingen sinds de uitbraak van de financiële en economische crisis.

De commissie baseerde zich op nationale plannen die eerder dit jaar werden ingediend. De adviezen maken deel uit van een pakket maatregelen en stappen dat nieuwe crises moet voorkomen.

De problemen in landen als Griekenland en Portugal tonen aan dat harmonisering van beleid in de unie noodzakelijk is. De commissie wil volgend jaar controleren of de landen zich ook aan de afspraken houden. De lidstaten moeten de aanpak nog goedkeuren.