DEN HAAG - De negatieve gevolgen voor de arbeidsdeelname van bezuinigingen op de kinderopvang zijn volgens minister Henk Kamp van Sociale Zaken beperkt.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op basis van de voorstellen van Kamp uitgerekend dat de arbeidsparticipatie daalt met 0,1 procent. ''Dat is niet fijn, maar te overzien'', zei Kamp maandag in een toelichting.

Belangenorganisaties van ouders in de kinderopvang hadden vorige week nog gewaarschuwd toen Kamps plannen voor snijden in de kinderopvang uitlekten. Belangenvereniging Boink sprak van een straf voor gezinnen waar man en vrouw allebei werken. De vrees bestaat dat vooral vrouwen met een contract voor weinig uren hun baan zullen opzeggen.

Minimaliseren

Kamp deelt die vrees niet. Volgens hem is hij erin geslaagd het negatieve effect te minimaliseren, vooral in de kwetsbare groep van de lagere inkomens. De daling van 0,1 procent arbeidsparticipatie komt overeen met ongeveer 7000 mensen.

Volgens Kamp rijzen de kosten aan kindregelingen voor de overheid de pan uit als hij niets zou doen: van 7 miljard euro in 2005 richting 11 miljard in 2015. Kamp wil terug naar het niveau van 2008: 8 miljard euro.

In de kinderopvang zijn de kosten verdrievoudigd: van 1 miljard in 2005 naar 3,3 miljard in 2010. Deels komt dat doordat het aantal kinderen in de opvang is verdubbeld, maar ook doordat de financiële bijdrage van ouders is gezakt naar 22 procent van de kosten.

Kostenpost

Kamp wil terug naar een maximale kostenpost van 2,8 miljard en een verdeling waarin werkgevers, Rijk en ouders alle drie weer rond de een derde van de kosten ophoesten.

Kamp wil de lage inkomens en (alleenstaande) ouders met grote banen met zijn maatregelen ontzien. Daarvoor wijkt hij af van het regeerakkoord van VVD en CDA door de maximumuurprijs voor kinderopvang niet te verlagen naar 5 euro. Kamp heeft zich hiervoor verzekerd van de steun van de fracties van VVD en CDA, maar ook van die van gedoogpartner PVV.

Ongeveer 70 procent van de ouders die gebruikmaken van kinderopvang gaat er in 2013 maximaal 2 procent op achteruit. 27 procent gaat er tussen de 2 en 5 procent op achteruit.

In augustus bekijkt het kabinet de koopkrachtgevolgen van het beleid voor alle bevolkingsgroepen en het beziet dan of nieuwe verzachtende maatregelen nodig zijn.