AMSTERDAM - De werkloosheid daalt licht in 2011 en 2012 licht en in die periode komen er in totaal 135.000 nieuwe banen bij . Maar voor oudere en laagopgeleide werkzoekenden blijft het moeilijk werk te vinden.

Het werkzoekendenbestand vergrijst steeds meer. Dat concludeert UWV Werkbedrijf in de maandag verschenen Arbeidsmarktprognose 2011-2012.

Nederland klimt langzaam uit het economische dal en dat is ook te zien op de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen neemt af van 475.000 nu naar 430.000 aan het eind van 2012, verwacht UWV.

Werkloosheid

De werkloosheid daalt in alle leeftijdsgroepen, maar de afname is bij jongeren veel sterker dan bij 45-plussers. Ook het aandeel laagopgeleide werklozen blijft ondanks het aantrekken van de economie hoog.

Ongeveer de helft van de bij UWV ingeschreven werkzoekenden is laagopgeleid. Banen voor hen worden vaak ingevuld door werknemers met een hoger opleidingsniveau. Ook nemen werkgevers relatief weinig ouderen aan. 55-plussers vervullen 2 procent van de vacatures, terwijl zij 20 procent van het werkzoekendenbestand van UWV vormen.

Banen

In 2011 komen er 67.000 nieuwe banen bij en in 2012 68.000. Dat is maar een matige groei, aldus UWV. ''Gewoonlijk groeit de werkgelegenheid harder in perioden van economisch herstel.''

De groei is vooral te danken aan de zorg en de uitzendsector. In de industrie is wel sprake van herstel van de productie, maar krimpt de werkgelegenheid. Daar is sprake van een langdurige trend van minder personeel, aldus UWV.

Ook in het openbaar bestuur neemt de werkgelegenheid af. Dat komt door de voorgenomen bezuinigingen van de overheid.

Vacatures

Het aantal vacatures dat ontstaat blijft toenemen. In 2011 zullen het er 817.000 zijn, in 2012 841.000. Dat is zo'n 15 procent meer dan tijdens de dip van 2009, maar nog altijd fors lager dan in de periode voor de crisis toen er jaarlijks 1,1 miljoen banen vrijkwamen.

Het gaat bij de toename vooral om banen die vrijkomen doordat mensen een andere baan vinden of met pensioen gaan en niet om nieuwe banen.

Personeel

Veel bedrijven breiden hun personeel niet of nauwelijks uit. Tijdens de crisis waren zij terughoudend met het ontslaan van mensen en hebben zij, geholpen door overheidsmaatregelen als de deeltijd-WW, mensen in dienst gehouden.

Daarom groeit de werkgelegenheid volgens UWV nu maar mondjesmaat.