LONDEN - Topman Nobuo Tanaka van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) vindt dat Duitsland beter niet op de solotour had kunnen gaan bij het besluit om de productie van kernenergie fors terug te brengen en vervolgens te beëindigen.

''Elk land heeft het recht om zelf zijn eigen beslissingen te nemen, maar wij denken dat een beslissing om op te houden met de productie van kernenergie beter in een Europese context kan worden genomen."

"Anders heeft het grote invloed op het beleid van andere Europese landen en kan het zelfs de zekerheid van de levering van energie in gevaar brengen", aldus Tanaka maandag tijdens een persconferentie in Londen.

Hij wees erop dat het Duitse besluit de prijzen voor de rechten om broeikasgas uit te stoten in Europa zal opdrijven.

Duitsland

Het Duitse kabinet stemde maandag in met het beëindigen van het opwekken van kernenergie in eigen land in het jaar 2022. Onder de vorige regering was dat nog 2036.

Het kabinetsbesluit ging gepaard met een set van maatregelen om de energievoorziening op een nieuwe leest te schoeien. Zo wordt meer ingezet op energiebesparing en op groene stroom.

Stroomnetten

Volgens minister Philipp Rösler (Economische Zaken) zijn de stroomnetten hierbij een knelpunt. Volgens hem moet de tijd die gemoeid is met de planning en het bouwen van hoogspanningsnetten teruggebracht worden van 10 naar 4 jaar.

De Duitse stroomverbruikers kunnen rekening houden met een kostenverhoging van 35 tot 40 euro per jaar voor een doorsnee huishouden.

TenneT

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet in ons land en van een groot deel van Duitsland, juicht deze ontwikkeling toe.

Eerder greep TenneT het staatsbezoek van koningin Beatrix aan de oosterburen aan om hiervoor te pleiten. Meer windenergie maakt het versterken van de noord-zuidverbinding in Duitsland urgent. De uitfasering van kernenergie maakt dit nog urgenter.