AMSTERDAM - De lonen van journalisten blijven fors achter vergeleken met de salarissen in het bedrijfsleven, de gesubsidieerde sector en de overheid. Ook wordt de inflatie al een aantal jaar niet meer gevolgd, waardoor de journalist zelfs inlevert.

Dat blijkt uit een analyse door tijdschrift Villamedia van FNV-journalistenvakbond NVJ.

Vorig jaar stegen de salarissen in het bedrijfsleven gemiddeld met 1,3 procent. De dagbladjournalisten kregen er niets bij, journalisten bij andere media, zoals tv en radio, hooguit 1 procent. Dat is allemaal ver onder het inflatiepeil, waardoor de journalist aan koopkracht heeft ingeleverd.

Villamedia maakte de analyse op basis van onderzoek van de Hay Adviesgroep, inflatiecijfers van het CBS en een aantal journalistieke cao's.

8000 euro

Dagbladjournalisten verdienen maximaal ongeveer 70.000 euro per jaar. Daarbij zijn de mensen die buiten de cao vallen, zoals hoofdredacteuren buiten beschouwing gelaten. Elders in het bedrijfsleven ontvangen werknemers met net zoveel kennis en kunde gemiddeld ongeveer 8000 euro per jaar meer.

De journalisten die voor vaktijdschriften werken, bungelen net een maximumsalaris van krap 60.000 euro per jaar helemaal onDaraan de loonladder.

''Dit is schieten vanuit de heup. Dat onderzoek is bij ons niet bekend'', zei Ruud Schets van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), waarin werkgevers verenigd zijn. Hij beroept zich op een onderzoek dat de sector vier jaar geleden liet uitvoeren naar het salarisniveau van de journalist, waaruit wel degelijk bleek dat de salarissen marktconform waren.

''We moeten pas op de plaats maken. De situatie in de dagbladjournalistiek is niet bepaald florissant'', aldus Schets. ''Maar desondanks is het salarisniveau wel in lijn met de lonen in vergelijkbare beroepsgroepen.''