DEN HAAG - Twee pilots om met steun van de overheid een eigen bedrijf op te zetten, hebben bijna 1400 succesgevallen opgeleverd. Dat blijkt uit de evaluatie van de proeven waarover minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) woensdag in een brief aan de Kamer rapporteert.

''Ondersteuning van de overheid om aspirant-ondernemers een kans te geven op een bestaan als zelfstandige blijft echter nodig.'' Wel is de minister blij dat de regelingen effect hebben gehad. Omdat zelfstandig ondernemen niet alleen goed is voor de economie, maar het mensen ook een kans biedt een zelfstandig bestaan op te bouwen.

De proeven waren nodig omdat kredietaanvragen voor een microkrediet bij banken over het algemeen minder kans op succes hebben. Daarom is de overheid in 2009 twee proeven begonnen: Stichting Microkrediet Nederland (Qredits) en de SZW-borgstellingsregeling.

Dubbel werk

Die laatste tijdelijke regeling is per 1 januari opgeheven en keert niet meer terug. ''Het werkt wel, maar overheden en banken doen soms dubbel werk.'' Qredits blijft wel bestaan. ''Leningen van EL&I en verschillende banken geven Qredits ruim voldoende tijd om financiers te vinden om uiteindelijk los van de overheid aspirant-ondernemers te steunen.''

Behalve het effect van de twee regelingen worden ook de resultaten van een regeling bedoeld voor de uitstroom uit uitkeringen onder de loep genomen. Daarover rapporteert de minister rond het zomerreces.