ROTTERDAM - De Rotterdamse haven moet het de komende twintig jaar vooral hebben van groei van de containersector.

Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat de overslag van containers in 2030 42 procent van de totale goederenoverslag uitmaakt. Nu is dat nog een kwart. Dat blijkt uit de Havenvisie 2030, die het havenbedrijf donderdag presenteerde.

Het havenbedrijf verwacht dat de totale overslag groeit van 430 miljoen ton naar circa 700 miljoen ton in 2030. Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte kan die groei worden opgevangen.

Efficiënter

Om de containers te kunnen verwerken, moet het transport efficiënter worden geregeld en een netwerk van logistieke knooppunten in binnen- en buitenland ontwikkeld.

Het vervoer naar het achterland zal zo veel mogelijk gebeuren via het spoor en de binnenvaart, maar om alle containers uit het havengebied naar het (Europese) achterland te transporteren, is wegtransport onontkoombaar.

Topman Hans Smits van het havenbedrijf wil dat het Rijk snel geld vrijmaakt voor de aanleg van de Blankenburgtunnel en de A4-Zuid om het Rotterdamse havengebied bereikbaar te houden. Hij stelt ook voor in de Rotterdamse regio over te gaan tot een kilometerheffing voor het rijden in de spits.

Banen

De groei zal leiden tot 25.000 meer banen. Nu biedt de Rotterdamse haven werk aan in totaal (direct en indirect) 145.000 mensen. Het internationale bedrijfsleven investeert de komende jaren 25 miljard tot 35 miljard euro in het Rotterdamse havengebied, verwacht het havenbedrijf.

Om dit voor elkaar te krijgen, is snellere besluitvorming hard nodig om tijdig te kunnen inspelen op kansen en bedreigingen. ''Aanpassing en een sterke vereenvoudiging van de regelgeving zijn een harde noodzaak. Het tempo waarin we in dit land dingen realiseren moet drastisch omhoog’’, aldus Smits.

Visie

In de visie van het havenbedrijf gaan groei en een duurzamer haven hand in hand. De verwachting is dat de raffinage en de chemische productie in het Rotterdamse havengebied schoner worden, bijvoorbeeld door het gebruik van algen en de toepassing van enzymtechnologie.

In het Rotterdamse havengebied wordt nu 15 procent van de Nederlandse elektriciteit opgewekt. In 2030 zal dat 25 procent zijn. Ook dat zal duurzamer moeten, door afvang en opslag van CO2 en door centrales die stoken op biomassa en gas.

Het havenbedrijf ziet ook ruimte voor zonnepanelen op de daken van bedrijfspanden in het gebied.