Aantal vacatures blijft toenemen

DEN HAAG - Het aantal vacatures blijft toenemen. Eind maart stonden er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 135.000 vacatures open. Dat zijn er zevenduizend meer dan een kwartaal eerder.

Het aantal vacatures neemt sinds het eerste kwartaal van 2010 gestaag toe. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag publiceerde.

Vrijwel alle sectoren droegen aan deze toename bij. Aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar telde de commerciële dienstverlening 79.000 vacatures, vierduizend meer dan een kwartaal eerder.

Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de ICT-sector en de zakelijke dienstverlening. Ook in de industrie hield de groei aan, het aantal vacatures steeg naar veertienduizend.

Zorgsector

De niet-commerciële dienstverlening kende voor het eerst in tweeënhalf jaar een stijging, het aantal vacatures kwam uit op 33.000.

Deze toename is toe te schrijven aan de zorgsector waar eind maart 19.000 vacatures openstonden. Bij de overheid daarentegen is sprake van een stabilisatie.

Dynamiek

De dynamiek op de arbeidsmarkt is toegenomen, meldt het CBS. Niet alleen het aantal vacatures groeide, ook vonden meer mensen een baan. In het eerste kwartaal van 2011 ontstonden er 197.000 vacatures, 23.000 meer dan in dezelfde periode van 2010.

Het aantal vervulde vacatures bedroeg 186.000 in het eerste kwartaal van dit jaar, 10.000 meer dan in dezelfde periode in 2010.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie