Groei grootste eurolanden boven verwachting

BERLIJN/PARIJS - Zowel de Duitse als de Franse economie zijn in het eerste kwartaal van dit jaar boven verwachting gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. De economie van de eurozone is met 0,8 procent gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

Ten opzichte van een jaar eerder werd in de eurozone een groei opgetekend van 2,5 procent. Economen gingen gemiddeld uit van een groei op kwartaalbasis van 0,6 procent en 2,2 procent op jaarbasis. In het vierde kwartaal van 2010 was nog sprake van een economische vooruitgang van respectievelijk 0,3 procent en 2 procent.

De gehele Europese Unie van 27 landen liet in het eerste kwartaal een vergelijkbare economische groei zien als de eurozone, aldus het Europees statistisch bureau Eurostat vrijdag in een voorlopige schatting.

Duitsland

Het Duitse bruto binnenlands product (bbp) groeide op basis van voorlopige cijfers met 1,5 procent. Op jaarbasis groeide de Duitse economie met 5,2 procent, meldde het statistisch bureau.

De Duitse economie zit nu weer op het niveau van voor de economische crisis. De groei over de eerste drie maanden van het jaar was voor een groot deel te danken aan binnenlandse consumptie en dat is helemaal goed nieuws voor de normaliter op de export draaiende oosterburen.

Inhaalslag

Ook zit er een zekere mate van een inhaalslag in de cijfers; in het laatste kwartaal van vorig jaar viel de Duitse groei juist wat terug. De groei van kwartaal op kwartaal bedroeg toen 0,4 procent.

De groei van jaar op jaar met 5,2 procent is een nog grotere toename van de economie dan na de Duitse eenwording het geval was.

Fransen

Ook de Fransen verrasten met een hoger groeicijfer dan verwacht, dankzij meer investeringen van bedrijven. Het bbp nam in het eerste kwartaal van het jaar toe met 1 procent.

Voor de Fransen is de toename over het eerste kwartaal de grootste groei op kwartaalbasis sinds het tweede kwartaal van 2006.

De groei op jaarbasis over het afgelopen jaar werd vrijdag wel een beetje neerwaarts bijgesteld, van 1,5 procent naar 1,4 procent omdat het vierde kwartaal bij nader inzien uitkwam op 0,3 procent in plaats van de eerder gerapporteerde 0,4 procent.

Tip de redactie