Hoe betrouwbaar is je collega?

Is dat een vraag die je jezelf wel eens stelt? Ik denk de meeste mensen niet en dat snap ik ook wel. Want waarom zou je? Welnu, ik kan inmiddels wel wat situaties benoemen waarbij het vooraf bedenken hoe betrouwbaar je collega is, achteraf gezien niet verkeerd zou zijn geweest.

Als ik als eerste terugga naar ons primaire gedrag dan zijn we allemaal mensen die eigen huis-en-haard verdedigen. Dat is ook logisch, want als we heel ver terug gaan dan is onze voornaamste functie … jawel ons voortplanten, zodat onze soort in stand gehouden wordt.

De vrouw – sorry voor de dames – ervoor zorgend dat het kroost van de man met de sterkste genen volwassen wordt en zich ook weer voortplant. Voor de man is het van belang zijn genen zo breed mogelijk neer te leggen, om zijn potentiële nazaten een reële kans van slagen te geven.

Kieskeurig

Tja, back in iceage was men niet zo kieskeurig als het om het verspreiden van genetisch materiaal ging. Daarmee niet gezegd dat dit voor de man een legitieme reden is om vreemd te gaan natuurlijk. En wanneer iemand een bedreiging vormde voor deze voortplantingsdrift schroomde men niet om iemand het leven te benemen. Heel primair dus.

Als we van het aspect rond verdediging van huis-en-haard uitgaan dan kunnen we inmiddels ook stellen dat we niet meer die dieren zijn die alleen als plaatselijke broedmachine gelden. We hebben meer hersenen gekregen om er iets mee te doen.

Betrouwbaarheid

Nou dat weten we inmiddels, want we schieten elkaar om religieuze redenen dood, hebben bommen ontworpen die tot in lengte van dagen mensen verminken, onvruchtbaar maken etc en communiceren via de 0 en de 1 …. en dat laatste passen we bij het schrijven en lezen van dit artikel ook weer met veel plezier toe.

Maar wellicht vraag je je af wat dit alles met betrouwbaarheid heeft te maken. Welnu, betrouwbaarheid is een groot woord en soms wordt het te groot gebruikt. Het is pas significant aanwezig op het moment als het er toe doet.

Brand

Er wordt “brand” geroepen in het pand, wie roept de collega’s nog bij elkaar - zonder te weten hoe ernstig het is - en wie staat er als eerste zelf buiten?

Je wordt door je baas onterecht in een kwaad daglicht gesteld en je collega weet dat dit onterecht is. Helpt hij/zij je in je proces of stelt hij/zij neutraal op of gaat zelfs in het verhaal mee?

Promotie

Je bent bij uitstek degene voor de promotie, maar krijgt de promotie door ondeugdelijke kwalificaties niet. Komt je collega voor je op of houdt hij/zij zich op de vlakte?

Je bent het er onderling overeen dat jij woordvoerder wordt bij iets wat binnen het bedrijf mis gaat. Het personeel wil betrokken worden voor de goede zaak. Maar wat doen die collega’s als de werkgever dreigt met ontslag, reprimandes of iets dergelijks. Staan die mensen dan nog steeds achter je?

Integer

En zo zijn er nog tal van voorbeelden waarbij we er echt achterkomen hoe betrouwbaar onze collega is. Gaat hij/zij voor zichzelf of kan je op je collega bouwen en krijgt hij/zij het stempel “betrouwbaar”.

Natuurlijk heeft het ook met integer gedrag te maken, maar eerst en vooral spreken we over mensen die zeggen iets te doen en het dan ook doen … of juist niet.

Dat je huis-en-haard als eerste verdedigt is het dierlijke wat ik eerder beschreef, maar dat neemt niet weg dat als je zegt ergens voor te staan of mensen te helpen als ze het nodig hebben, je dit ook doet. Er wordt op je gebouwd … en soms is dit niet opportuun en dan vraag je je terecht af … hoe betrouwbaar is mijn collega?

Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger zijn eigenaar van Janus Kizuna en oprichters van Stichting Legatio. Zij herstructureren bedrijven en bieden persoonlijke begeleiding aan ondernemers en particulieren. De organisaties zijn ook terug te vinden op Twitter.

Tip de redactie