Kamp gunt FNV tijd in pensioendiscussie

DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) gunt de vakcentrale FNV de tijd de interne discussie met de aangesloten bonden over pensioenhervormingen op te lossen. Dat zei de VVD-bewindsman woensdag in een interview met BNR Nieuwsradio.

Volgens Kamp hebben werkgevers en de vakbeweging zich tot nu toe constructief opgesteld in de discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd en aanpassing van het stelsel van aanvullende pensioenen.

Dat het proces nu vertraagd wordt door onenigheid binnen de FNV, is voor hem geen reden ''om de zwarte Piet neer te leggen'' bij de werknemersorganisatie. Hij wees erop dat de politiek soms ook extra tijd nodig heeft om een besluit te nemen.

De minister vertrouwt erop dat hij nog met werkgevers en de vakbeweging afspraken kan maken over pensioenhervormingen. Hij wil hiervoor geen termijn noemen.

AOW

Tijdens een pensioenbijeenkomst van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zei Kamp dat sociale partners en het kabinet het op hoofdlijnen al eens zijn. Hij wees er bijvoorbeeld op dat er door de vergrijzing straks meer gepensioneerden zijn ten opzichte van werkenden. Nu staan tegenover één AOW'er nog vier werkenden. In 2040 is de verhouding één op twee.

Volgens de minister zijn alle partijen het erover eens dat ''het doorschuiven van de risico's naar de toekomst onverantwoord'' is. Daarom wordt er volgens hem ook gesproken over een koppeling van de pensioenleeftijd aan de stijgende levensverwachting, na de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020.

Kamp heeft de Tweede Kamer al eens laten weten dat hij denkt dat de pensioenleeftijd in 2040 op 68 jaar uitkomt.

Premies

Verder zouden zowel werkgevers als vakbonden het verder laten stijgen van pensioenpremies een slechte zaak vinden voor de koopkracht van werknemers en de concurrentiepositie van ondernemers.

Ook moeten fondsen met hun beleggingen beter bestand worden tegen schokken op de financiële markten door de hoogte van de pensioenen ''op een gepaste manier'' te koppelen aan de financiële ontwikkelingen.

Kosten

Maar de grootste FNV-bond Bondgenoten waarschuwt juist voor afspraken om pensioenpremies niet verder te laten stijgen, omdat vooral werkgevers hiermee hun kosten zouden willen drukken. Ook vreest FNV Bondgenoten dat beleggingsrisico's te veel bij werknemers worden gelegd.

Kamp vindt 4 juni een mooie datum voor sociale partners om het alsnog eens te worden over uitwerking van hun akkoord van vorig jaar. Het is dan precies een jaar geleden dat ze hun pensioenakkoord sloten.

Lees meer over:
aow

NUwerk

Tip de redactie