WASHINGTON - De groei van de Amerikaanse economie is in de eerste maanden van dit jaar vertraagd. Dat bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel.

De grootste economie van de wereld groeide in het kwartaal omgerekend naar een cijfer op jaarbasis met 1,8 procent. In de laatste maanden van vorig jaar was het groeitempo nog 3,1 procent.

De groei werd sterk geremd door lagere overheidsuitgaven. De uitgaven van de federale overheid en lokale overheden samen daalden met 5,2 procent. Dit werd vooral gedreven door lagere defensie-uitgaven.

De groei van de invoer leverde ook een negatieve bijdrage aan het groeicijfer. De Amerikaanse import is een negatieve post bij de berekening van de omvang van de economie.

Consumptie

De persoonlijke consumptie groeide met 2,7 procent. Dit was een iets lager groeitempo dan de 4 procent groei in het vierde kwartaal van 2010. Private investeringen groeiden met 8,5 procent.

Het groeicijfer viel econoom Rob Carnell van ING mee. ''Dit is zeker niet het rampcijfer dat het had kunnen zijn. Het ondermijnt het verhaal van economisch herstel in de Verenigde Staten niet.'' Daarbij wees hij erop dat de consumptie op peil bleef en de ontwikkeling van overheidsuitgaven in het tweede kwartaal waarschijnlijk een omkering laat zien.