AMSTERDAM - ABN Amro Bank heeft zijn personeel gewaarschuwd voor problematische kostenniveaus en daarbij aangegeven dat er efficiënter moet worden gewerkt in de aanloop naar de privatisering.

Chief executive officer (CEO) Gerrit Zalm zei donderdag tegen zijn werknemers dat kostenbeheersing meer aandacht moet krijgen en dat "we onze doelstellingen op het financiële vlak moeten overtreffen zodat we de sterkst mogelijke positie creeren op basis waarvan we onze koers kunnen bepalen", zo formuleerde hij in een interne memo die is ingezien door Dow Jones Newswires.

"In financieel opzicht moeten we beter kunnen presteren dan in de aanvankelijke plannen. Dat is nodig om een zo sterk mogelijke positie te creëren om zelf over onze toekomst te kunnen beschikken.

Efficiënter

"Problematisch is het kostenniveau, hoe ook gemeten. Dat vereist efficiëntere processen, minder schakels, meer samenwerking, het elimineren van onnodige procedures."

Zijn opmerkingen illustreren de verscheidene hindernissen die Zalm tegenkomt in zijn poging van ABN Amro een nieuwe toonaangevende bank in Nederland te maken. ABN Amro is de derde bank van het land, gemeten naar omvang van de balans, en zal waarschijnlijk in 2014 worden geprivatiseerd via een aandelennotering.

De Nederlandse regering en Zalm, voormalig minister van Financien, staan onder publieke druk om bij die transactie een goede prijs te bedingen en aldus bij de nationalisering besteed belastinggeld terug te verdienen.

Gefrustreerd

Deze ambities wordt gefrustreerd door een complex aan kostbare herstructureringen en concurrentiebeperkingen, die recent door de Europese Commissie zijn opgelegd als voorwaarden voor de staatssteun die ABN Amro ontving.

De Nederlandse staat nationaliseerde ABN Amro in 2008 als onderdeel van een groter plan om Fortis van de ondergang te redden nadat deze dreigde te bezwijken onder de overname van ABN Amro, samen met Royal Bank of Scotland Group PLC (RBS) en Banco Santander SA (STD).

De activiteiten van ABN Amro in Nederland worden samengevoegd met de Nederlandse delen van het voormalige Fortis. Aan de fusie gerelateerde kosten veroorzaakten een verlies van 414 miljoen euro in 2010.

De reorganisatie gaat gepaard met een verlies van 6.500 banen en moeten zo'n 1,1 miljard euro aan jaarlijkse kostenbesparingen opleveren. In 2011 verwacht ABN Amro weer winst te maken.

Op stoom

Terwijl hij opmerkt dat de integratie "op stoom" is, geeft Zalm aan dat het beter moet en kan. "Zelfs na realisatie van de houtskoolschets en de besparingen die uit de samenvoeging voortvloeien zijn we nog steeds niet 'up to standard'."

In de interne memo zegt Zalm dat het personeel de komende dagen wordt geinformeerd over de "aanscherping van de strategie." Hij geeft aan dat dit niet perse betekent dat er verder in de kosten wordt gesneden, maar "We hebben ook mogelijkheden voor opbrengstenverhogingen in beeld. En bij realistische voorstellen mag zelfs de kost voor de baat uitgaan."