AMSTERDAM – Er gaapt een ‘verwachtingskloof’ tussen mkb’ers en bankiers enerzijds en accountants anderzijds. Dit komt doordat beperkende gedragsregels accountants belemmeren daadwerkelijk te doen wat er van hen verwacht wordt.

Dat blijkt uit onderzoek van BDO accountants onder mkb’ers, bankiers, investeerders en accountants.

De kloof kan voor 55 procent worden toegeschreven aan belemmerende regelgeving. Accountants zijn bijvoorbeeld gebonden aan gedrags- en beroepsregels, waardoor zij bepaalde diensten niet kunnen verlenen.

Daarnaast spelen onredelijke verwachtingen een rol. "Dit zijn verwachtingen die het accountantsberoep niet kan waarmaken. Denk bijvoorbeeld aan het garanderen dat bij ondernemingen waarvan de jaarrekening is gecontroleerd, geen fraude is gepleegd. Of dat bij de jaarrekeningcontrole altijd alle transacties worden geverifieerd", verklaart onderzoeker Ruud Vergoossen., die hoogleraar is aan Nyenrode Business Universiteit.

Fraude

Uit het onderzoek blijkt dat meer informatie over de reikwijdte van de accountantscontrole gewenst is, over bijvoorbeeld nauwkeurigheid, problemen bij de controle en het opsporen van eventuele fraude.

Volgens de onderzoekers moet de accountantssector proberen tegemoet te komen aan datgene waar de samenleving om vraagt. "De verwachtingskloof dichten door alleen maar uit te leggen wat we doen en vooral niet (kunnen) doen, is niet afdoende", aldus Vergoossen.