Behalve het gegeven dat het als reclameslogan voor een opkikkertje in de middag wordt gebruikt, is het ook nog eens een waarheid als een koe.

Te pas en te onpas wordt aan een functie ‘manager’ toegekend. Alsof het zaligmakend is, alsof dat een volgend doel is, alsof het een meerwaarde heeft.

Toch hebben we dat zelf gecreëerd, want op een of andere manier is het woord ‘manager’ een volgende stap in de carrière en dat is dan uiteraard een promotie. Het gevolg is dat de functie van manager is uitgehold en geen inhoud meer heeft.

Dit terwijl echt goede managers schaars zijn, want managen is een vak én een talent op zich. Je doet het er niet zomaar even bij, het is niet een vanzelfsprekende volgende stap op je carrièrepad.

Specialist

Toch wordt het nogal eens zo gezien, want als (super)specialist op gebied van marketing, financiën, sales, HR etc etc is het niet vanzelfsprekend dat je volgende stap de manager van een unit of afdeling binnen je specialisme is.

Uitzonderingen daargelaten waar de ‘manager’ een seniorfunctie vervuld, maar daar waar managen echt van toepassing is, wordt het een ander verhaal.

Wat is managen?

Een manager is degene die het totaalplaatje voor ogen heeft, een organisator, een facilitator en afhankelijk van de rol ook een man of vrouw met visie. Hij of zij kan strategie bepalen maar ook vertalen naar een tactisch en operationeel plan en is een coach voor zijn of haar mensen.

Deze persoon is in staat een organisatieonderdeel en de mensen die er werkzaam zijn op een hoger plan te brengen.

Dit is in een notendop, en met enigszins containerbegrippen, wat je van een manager mag verwachten. Daarmee meteen zeggende dat het in principe geen specialist is, want deze persoon is gericht met een bepaald aspect van het vak bezig.

Terwijl je als manager breed bezig bent, alle ballen in de lucht moet houden en het grote plaatje moet blijven overzien en zonodig tijdig bij moet sturen.

Je vervult een rol in een management- en/of directie team en dat wil zeggen dat je ook daar een toegevoegde waarde moet bieden. Enerzijds met je eigen afdeling/unit als achterban, maar ook het grote plaatje van de organisatie in ogenschouw nemende met de bijbehorende beslissingen.

Afschuiven

Je zult je eigen achterban dus ook moeten uitleggen dat zaken soms niet doorgaan vanwege het grotere geheel en het afschuiven van dergelijke beslissingen op de baas is daarbij geen optie. Daarmee zeg ik vervolgens dat je communicatief ook sterk moet zijn om het goed te verwoorden en dat je vooral niet bang moet zijn voor kritiek.

Dus moet je ook de dialoog aangaan met collega’s, medewerkers, de eindverantwoordelijke van het bedrijf. Daarbij wil je nog steeds dat mensen het naar de zin hebben binnen het bedrijf en voor vol aangezien willen worden, want de mensen zijn je assets die je moet koesteren.

Assets

Is een managementfunctie dus een vak apart … absoluut en gelukkig hebben we – naast veredelde seniors (met alle respect voor de belangrijke rol die je als senior kunt hebben) - ook keien in het vak van manager.

Een goede manager is, net zo goed als de medewerkers binnen de organisatie, een asset. Ik hoop met deze column de importantie van goede managers nog eens over het voetlicht gebracht te hebben.