ZOETERMEER - Zestigplussers in de vleessector kunnen vier dagen gaan werken tegen 90 procent van het salaris. Hun pensioenopbouw gaat volledig door.

Dat zijn de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de vakbonden overeengekomen in een nieuwe cao, die geldt voor ruim negenduizend werknemers.

De cao heeft een looptijd van twee jaar. In die tijd gaat het loon met 3,5 procent omhoog. Ook krijgen alle werknemers een eenmalige uitkering. Dat geldt ook voor uitzendkrachten, aldus FNV Bondgenoten.

Herstellen

De ouderenregeling is bedoeld om zestigplussers meer tijd te geven om te herstellen, aldus een woordvoerder van de COV. Het is de bedoeling dat de extra vrije dag in principe midden in de week wordt opgenomen en niet in aansluiting op het weekeinde. ''In het weekeinde is de hersteltijd al lang genoeg'', aldus de zegsman.

In de branche zal ook het gebruik van deeltijdpensioen worden bevorderd, aldus de COV. De sector is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds dat die mogelijkheid biedt, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt.

In de cao is nu expliciet opgenomen dat werknemers het recht hebben er gebruik van te maken. Ook is afgesproken het deeltijdpensioen onder de aandacht te brengen.