AMSTERDAM - Nederlandse bedrijven sparen veel meer dan Nederlandse huishoudens. Daardoor is er een overschot op de betalingsbalans. Dit concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) in een woensdag gepubliceerde analyse.

De Nederlandse economie heeft al enkele decennia een overschot op de betalingsbalans. Dit betekent dat er in Nederland meer geld wordt verdiend dan uitgegeven of geïnvesteerd. De rest van het geld verdwijnt in de vorm van investeringen naar het buitenland.

DNB bekeek de bijdrage van huishoudens, bedrijven en de overheid aan het spaaroverschot. Uit de analyse blijkt dat het overgrote deel van de spaarmiddelen sinds eind jaren negentig te vinden is bij het bedrijfsleven. Slechts een klein deel zat bij huishoudens. De overheid had in de meeste jaren te maken met tekorten en leverde zo een negatieve bijdrage.

Investeringen

De centrale bank stelde dat de hogere investeringen in het buitenland samenhangen met de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven sinds de jaren negentig.

''De mogelijkheden voor buitenlandse investeringen zijn in deze periode steeds groter geworden. Dit hangt samen met technologische ontwikkelingen, met het tot stand brengen van vrij kapitaalverkeer en het verdwijnen van het wisselkoersrisico met het invoeren van de euro'', aldus DNB.

Balans

Het hebben van een groot overschot of een groot tekort op de betalingsbalans is een gevoelig onderwerp op het internationale politieke toneel. De grote onevenwichtigheden zouden een bijdrage hebben geleverd aan de financiële crisis en de Europese schuldencrisis.

Binnen de eurozone is grofweg een verdeling tussen noord en zuid. Noordelijke landen, zoals Nederland en Duitsland hebben overschotten, terwijl zuidelijke landen zoals Griekenland, Portugal en Spanje tekorten hebben.