DEN HAAG - De drie werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO-Nederland doen een beroep op minister Henk Kamp (Sociale Zaken) om zijn strengere beleid voor tewerkstellingsvergunningen voor Roemenen en Bulgaren te herzien.

Kamp wil vanaf 1 juli alleen nog in uitzonderingsgevallen een vergunning verlenen. De werkgevers zien daardoor vooral de land- en tuinbouw in de knel komen.

De drie organisaties hebben daarover dinsdag als Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) een brief gestuurd aan Kamp. De bewindsman stelt dat er in Nederland genoeg mensen zijn om het werk te doen, zoals werklozen met een uitkering, Polen en andere Oost-Europeanen die hier al zijn.

Volgens de werkgevers is dat slechts theorie. ''Het theoretische aanbod blijkt feitelijk niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.''

Kwekers

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) zei dinsdag een kort geding tegen Kamp door te zetten, omdat vooral boom- en aardbeienkwekers in West-Brabant door zijn beleid acuut in problemen zouden komen.

Deze kwekers maken sinds jaar en dag al gebruik van een vaste groep van ongeveer tweeduizend Roemeense seizoensarbeiders. Het zou niet mogelijk zijn om in Nederland voldoende geschikte mensen te vinden voor dat werk.

UWV

LTO-beleidsspecialist Gerard van de Grind vindt het onjuist dat de Brabantse kwekers al te maken hebben met een strenger uitkeringsinstituut UWV, dat aanvragen voor werkvergunningen beoordeelt.

Een UWV-woordvoerder ontkende eerder echter dat al nieuw beleid wordt uitgevoerd. Het zou alleen nieuw zijn dat een aantal uitzendbureaus heeft aangegeven Nederlanders en Polen te kunnen leveren voor het seizoenswerk.

Uitzendbureau

Volgens Van de Grind kunnen uitzendbureaus in de praktijk vaak helemaal niet voldoende krachten leveren. In zijn ogen worden nu ten onrechte eisen gesteld, omdat de land- en tuinbouw ''opeens een maatschappelijk probleem moet meehelpen oplossen'' door werk te bieden aan werklozen.

Daarbij wees de LTO'er erop dat in Nederland jaarlijks ongeveer 120.000 tijdelijke krachten voor het seizoenswerk nodig zijn. ''Slechts 2 tot 3 procent van de vacatures wordt nu opgevuld door Roemenen en Bulgaren.'' In 2010 verstrekte het UWV 2734 werkvergunningen voor Roemenen en 866 voor Bulgaren.