AMSTERDAM - De overheid kan jaarlijks tien miljard euro besparen als er efficiënter wordt ingekocht. Dat betoogt Wim Dressel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI).

Dressel reageert op een op hande zijnde aanpassing van de aanbestedingswet. De aangepaste wet moet bedrijven meer kans geven op overheidsopdrachten, een belofte die het kabinet deed in het regeerakkoord.

VNO-NCW en MKB-Nederland noemden de nieuwe wet een doorbraak voor een meer ondernemersvriendelijk aanbestedingsklimaat, maar wat Dressel betreft is er nog altijd te weinig ruimte voor professioneel en efficiënt inkoopbeleid.

Marginaal

"De verbeteringen zijn marginaal", aldus de NEVI-voorzitter. "De nadruk ligt nog te veel op het volgen van de juiste procedures." Dat komt onder meer doordat de overheid volgens Dressel, die zelf inkoopmanager was bij onder meer Unilever, bang is voor rechtszaken van ontevreden bedrijven.

Een 'voorzichtige' overheid gaat minder doelmatig om met zijn aanbestedingsbudget van 120 miljard euro per jaar, stelt hij. Tien miljard daarvan zou volgens hem bespaard kunnen worden als er sprake zou zijn van 'professioneel opdrachtgeverschap' waarbij informatie uit de markt meer betrokken wordt bij de besluitvorming.

Brug

Als een gemeente bijvoorbeeld een brug laat bouwen, wordt de inkoopmanager volgens hem te laat betrokken bij de besluitvorming. "De inkoopmanager moet de procedure dan uitvoeren nadat de besluiten al zijn genomen." Dat gebeurt volgens hem vaak door laaggeplaatste ambtenaren, die geen gesprekspartner zijn van bestuurders.

Ook is er wat hem betreft sprake van 'doorgeslagen decentralisatie'. "Gemeenten mogen zelf inkopen, maar het ontbreekt er vaak aan marktintelligentie."

CPO

Om meer landelijke en regionale samenwerking te bewerkstelligen praat Dressel regelmatig met de 'CPO' (Chief Procurement Officer, oftewel de inkoopdirecteur) van het Rijk, Siep Eilander, maar ook met het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

"Er is een werkgroep professioneel opdrachtgeverschap, maar het tempo ligt te laag", stelt Dressel tot besluit.