DEN HAAG - Verhoging van het lage btw-tarief is schadelijk voor consumenten en bedrijven. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn wel voor een lagere inkomstenbelasting, maar zien niets in de plannen dit te betalen via een hogere btw.

Dat is volgens hen schadelijk voor consument en bedrijfsleven en komt bovendien op een moment dat het herstel van de crisis veel bedrijven nog niet heeft bereikt, aldus de werkgeversorganisaties.

Zij waarschuwen dat het effect van de verschuiving niet moet worden overschat. ''Een verhoging van de kosten van levensonderhoud doet de voordelen van verlaging van de inkomstenbelasting weer teniet.''

Vakbonden

FNV en CNV zijn wel blij met het verlagen van de belasting op arbeid, maar vragen zich wel af hoe een hoger btw-tarief uitpakt voor met name mensen met een laag inkomen.

Een lagere inkomstenbelasting betekent dat mensen meer overhouden, aldus de FNV, die ook ook blij is dat de progressieve lijn in de belastingheffing overeind blijft.

Voor CNV-voorzitter Jaap Smit is ''alles wat helpt de werkgelegenheid te stimuleren zeer welkom''. En wanneer de kosten van arbeid lager worden, stimuleert dat de werkgelegenheid. De keerzijde is een hogere btw. Smit wil eerst zien hoe de plannen uitpakken.