DEN HAAG - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan vanaf volgend jaar toetsen of de hoogte van een rekening die een klant verschuldigd is aan een financieel adviseur is gerechtvaardigd.

Als de AFM signalen krijgt dat door adviseurs excessieve beloningen worden gevraagd, dan volgt er een redelijkheidstoets en kunnen boetes volgen. Terugvordering is niet mogelijk.

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) heeft donderdag de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking van plannen om inzichtelijker te maken wat een klant kwijt is voor financieel advies en om een verbod op provisies in te voeren. Het verbod op provisies voor financiële producten zoals pensioenverzekeringen, levensverzekeringen en hypotheken gaat in 2013 in.

Cultuur

De Jager bepleitte al eerder een cultuuromslag bij het financieel advieswerk. Adviseurs zijn wat hem betreft niet meer afhankelijk van de betaling die ze van financiële instellingen krijgen, zodat ze zich volledig kunnen richten op de klant.

Die krijgt op zijn beurt inzicht in wat een advies eigenlijk kost omdat hij rechtstreeks van de adviseur een rekening krijgt. Nu lopen dat soort betalingen nog via provisies.

De AFM ziet nu al in de praktijk dat adviseurs soms torenhoge vergoedingen vragen. Om die reden wil De Jager een norm, wat betekent dat de Autoriteit Financiële Markten individuele gevallen kan toetsen. Er is geen sprake van een vast percentage of een maximum aan de vergoeding.

Bonusprovisies

Bij schadeverzekeringen zijn wat De Jager betreft alleen nog doorlopende provisies toegestaan of provisies bij het afsluiten. Zogenoemde bonusprovisies zijn vanaf 2012 verboden. Bij een bonusprovisie gaat het om een percentage dat bovenop het salaris van de tussenpersoon komt als een bepaalde omzet wordt gehaald.