AMSTERDAM – De ‘fiscale agenda’ van staatssecretaris Frans Weekers roept gemengde reacties op. “Wij zijn bereid te praten over het verlagen van de belasting op arbeid, maar dat mag er nooit toe leiden dat de btw op voedsel omhoog gaat”, vindt CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

“De verlaging van de vennootschapsbelasting vinden we positief. Dat is nodig omdat die winstbelastingen voor bedrijven bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk ook al met 5 procent is verlaagd.”

“Staatssecretaris Weekers zorgt ervoor dat buitenlandse bedrijven die nu ontkomen aan veel belastingen, worden aangepakt. Dat zijn de ‘sprinkhanen’ die bedrijven als PCM of HEMA met geleend geld overnamen’’, aldus Omtzigt.

D66

''Het voordeel van de aanpassingen aan de btw is dat arbeid goedkoper wordt. Dat is een prikkel om meer te werken en dat vinden wij positief. Het is waarschijnlijk ook mogelijk om hogere btw-inkomsten redelijk neutraal terug te geven via de inkomstenbelasting, maar daar willen we de uitwerking eerst van zien", stelt Tweede Kamerlid Wouter Koolmees van D66.

"Positief is het plan om investeerders aan te pakken die bedrijven vol stoppen met schulden en zo de belastingen ontlopen, zoals bij PCM en HEMA is gebeurd. Het is raar dat de belastingbetaler moet meebetalen aan dat soort overnames.''

VVD 

''Wij vinden de koers die uitgestippeld wordt een goede. Lagere belastingen spreken ons aan. Wel wordt er nu aangekondigd dat er voorlopig vooral gepraat gaat worden over aanpassingen, terwijl wij concrete actie willen. De ideeën zijn goed, laten we het vooral gaan doen, stelt Tweede Kamerlid Helma Neppérus van de VVD.

"Wij staan alleen niet te juichen bij nieuwe initiatieven voor het vergroenen van het belastingstelsel. Meestal levert dat alleen maar meer belastingen op. Maar gelukkig wordt ook gesteld dat aanpassingen daar via Europese weg gaan.''

GroenLinks

''De staatssecretaris heeft het eerste stuk van dit kabinet geproduceerd mét visie en steekt daarmee zijn nek uit. Over het verlagen van arbeidskosten en het verschuiven naar belasting op consumptie zijn we enthousiast; dat is in lijn met de opvatting van GroenLinks”, vindt GroenLinks-Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis.

“Het verlagen van de vennootschapsbelasting roept twijfels op. We zijn al een belastingparadijs. Bovendien weten we nu niet wat de invloed zal zijn van de grondslagharmonisatie binnen de EU en tot welk tarief dat zou moeten leiden. Daarmee loopt de staatssecretaris te veel op de zaken vooruit.''

PvdA

''Wij steunen de gedachte om de lasten van arbeid te verschuiven naar de lasten op consumptie. Dat is een goede gedachte, want een werknemer in loondienst wordt in ons land veel te zwaar belast”, aldus Tweede Kamerlid Ed Groot van de PvdA.

“Wel zal de PvdA scherp in de gaten houden wat het betekent voor lage inkomens en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het is een absolute voorwaarde dat zij er niet op achteruit gaan. Bij de btw gaat enorm veel geld om, dus daar zou genoeg speelruimte moeten zijn. We zijn geen voorstander van het verder verlagen van het vennootschapsbelastingtarief. De PvdA wil een minimumtarief op Europees niveau.''

PVV

De PVV wijst een belangrijk deel van de belastingplannen van staatssecretaris Frans Weekers af. De partij vindt diens insteek om het belastingstelsel te vereenvoudigen prima.

''Daar steunen we hem in. Maar als Weekers voorstelt om het toptarief en de winstbelasting voor bedrijven te verlagen in tijden van bezuinigingen en dit wil financieren door een hoger btw-tarief voor de gewone man, Henk en Ingrid, dan is dat onbespreekbaar'', stelde PVV-leider Geert Wilders in een eerste reactie.