AMSTERDAM - De jonge onderzoeker Qiaoqiang Gan is van plan alle kleuren van het licht te 'vangen' om zo de mogelijkheden in optische data-opslag en - communicatie te verbeteren. Hij doet dit door lichtstralen te 'vertragen'.

Gan, werkzaam als assistent-professor aan de universiteit van Buffalo in de Verenigde Staten, is het al eerder gelukt een lichtstraal te vertragen. Dit houdt in dat hij licht opdeelt in verschillende golflengtes.

De onderzoeker wil het "rainbow trapping effect" nu uitbreiden naar alle kleuren van het licht. Door alle kleuren lichtstralen in een enkele chip te 'vangen', kan de verwerkingscapaciteit van processors flink stijgen. Door meerdere kleuren op te vangen kan de processor meer informatie tegelijkertijd verwerken.

Groeven

Gan en zijn team realiseerden de vertraging door op nanoschaal groeven in een speciaal metaal te maken. Wanneer het licht op het metaal werd geschenen, veranderden de optische eigenschappen van het licht dusdanig dat de lichtstralen opgedeeld konden worden.