BRUSSEL - EU-landen mogen vrachtwagens extra belasten voort geluidshinder en luchtvervuiling. Ook mag al bestaande tol in de spits hoger worden, op voorwaarde dat het tarief in de daluren fors omlaag gaat.

De transportcommissie van het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met dit voorstel. De commissie wil wel dat lidstaten vrijstellingen kunnen geven voor vrachtwagens tussen 3,5 en 12 ton. Ook moeten er prikkels komen om met schonere motoren te rijden. De opbrengsten van de heffingen moeten zo veel mogelijk in het wegennet worden geïnvesteerd.

Volgens Europarlementariër Corien Wortmann (CDA) zullen de maatregelen per saldo niet leiden tot hogere lasten voor de transportsector. Die heeft volgens haar al genoeg te verduren met de huidige hoge brandstofprijzen.

Het voltallige Europarlement stemt in juni over het tolplan. Eerst vindt er nog overleg met de EU-lidstaten plaats.