DEN HAAG - Staatssecretaris Henk Bleker (belast met postzaken) vindt het niet nodig dat er een fonds wordt ingesteld waaruit TNT Post boventallig personeel aan ander werk helpt. Hij heeft dat geschreven aan de Tweede Kamer.

De suggestie van het fonds komt van Ruud Vreeman, die eerder was aangesteld als adviseur om een impasse op de postmarkt te doorbreken.

De bedoeling was dat met geld uit het fonds meer werknemers bij nieuwe postbedrijven, zoals Sandd en SelektMail, een vast contract krijgen. Vreeman stelde ook voor dat TNT Post meedoet aan het fonds om boventallig personeel aan ander werk te helpen.

Voorwaarden

Omdat nieuwe postbedrijven en vakbonden een akkoord lijken te bereiken over arbeidsvoorwaarden, noemt Bleker het fonds in de brief ''overbodig''. Verder maakt hij een opsomming van alle inspanningen die TNT en arbeidsbemiddelaar UWV verrichten om mensen van werk naar werk te helpen.

Bij TNT moeten circa 11.000 banen verdwijnen. In februari werd het aantal van 4500 gedwongen ontslagen verminderd met 1700 gegarandeerde banen en driehonderd tijdelijke banen (tot 2013). TNT heeft beloofd zich in te spannen om nog eens vijfhonderd medewerkers te begeleiden naar ander werk.

Oplossing

GroenLinks-Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis vindt het ''onbegrijpelijk dat Bleker het arbeidsovereenkomstenfonds overbodig noemt''. Volgens hem willen alle sociale partners dit fonds.

Braakhuis: ''Het is de enige oplossing om uit de problemen te komen.'' Braakhuis hoopt dat hij van de PVV steun krijgt voor zijn voorstel om het fonds er toch te laten komen, zodat er een meerderheid ontstaat.

Brief

Het parlement had Bleker vorige week verzocht een brief te sturen met informatie over TNT. Dat bij de voormalige monopolist banen verdwijnen, komt deels doordat mensen minder vaak poststukken versturen maar ook door de concurrentie op prijs door nieuwkomers.

Vakbonden sloten recent een akkoord met de nieuwe postbedrijven dat op termijn steeds meer postbezorgers een contract en betere arbeidsvoorwaarden garandeert. Dat gaan ze voorleggen aan hun leden. Als de bedrijven afspraken niet nakomen, grijpt Bleker in, zo moest hij de Kamer vorige week beloven.