AMSTERDAM - Het aantal bedrijven dat niet binnen de maximale termijn van dertien maanden zijn jaarstukken deponeert, is weer gestegen. Dit is voor een groot deel te wijten aan laksheid, meent algemeen directeur Gertjan Kaart van kredietmanagementbureau Graydon.

Graydon doet samen met Het Financieele Dagblad jaarlijks onderzoek naar de deponeringsplicht. De wet verplicht ondernemingen uiterlijk binnen dertien maanden na afloop van het boekjaar hun jaarrekening te deponeren.

Overtreding van deze plicht geldt als een economisch delict waarop een maximumboete staat van 19.000 euro. Op 1 februari van dit jaar hadden ruim 280.000 ondernemingen bij de Kamer van Koophandel nog geen stukken over 2009 ingediend. Vorig jaar waren dat er ongeveer 250.000, aldus de krant.

Jarenlang lag het percentage dat niet tijdig deponeerde op 40. Vorig jaar verbeterde dit tot 35,8, maar dit jaar is het weer verslechterd naar 38,5.