SCHIPHOL - De beloning van president-directeur Jos Nijhuis van Schiphol is over het afgelopen jaar bijna 30.000 euro hoger uitgekomen dan in 2009.

Het totaal van vaste en variabele beloningen kwam uit op 627.127 euro, tegen 597.605 euro vorig jaar, zo blijkt uit het jaarverslag van de Schiphol Group.

De variabele beloning van Nijhuis kwam uit op 42,5 procent van het vaste inkomen, waar hooguit 47,5 procent is toegestaan. In 2009 kreeg Nijhuis het maximum.

Schiphol hanteert een beleid waarbij de variabele beloning wordt opgedeeld in een korte- en lange termijndeel. Dit omdat het bedrijf niet beursgenoteerd is en dus geen lange termijnbeloningen in de vorm van aandelen of opties kan uitkeren.

Lonen

In de vergoedingen over het afgelopen jaar zit een voorwaardelijk deel van 88.485 euro wat pas volgend jaar en het jaar erop uitgekeerd wordt, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Nijhuis kreeg daardoor per saldo 538.642 euro bijgeschreven op zijn rekening; 3 procent minder dan in 2009.

Zowel de cao-lonen als de vaste salarissen van de directie gingen het afgelopen jaar met 0,9 procent omhoog.

Soberder

In het najaar van 2010 is op initiatief van het ministerie van Financiën (de Staat is meerderheidsaandeelhouder in Schiphol) onderzoek gedaan naar de beloningen van de Schiphol-top in relatie tot vergelijkbare functies.

In het bijzonder naar de vergoeding voor de ceo. Daar kwam uit naar voren dat Schiphol internationaal gezien achterloopt. Toch wordt omwille van de ''publieke en politieke opinie'' voor nieuwe bestuurders een soberder beloningsbeleid voorgesteld.