AMSTERDAM - Een Amerikaanse docent heeft voor zijn vrouw, die bibliothecaris is, een app ontwikkeld waarmee snel na te gaan is of en hoe boeken in de juiste volgorde staan. De Miami University in Ohio, de werkplek van de leraar en zijn vrouw, heeft voor de toepassing een patent aangevraagd.

De augmented reality Android-applicatie kan met de camera een reeks boeken op de foto vastleggen. De applicatie herkent vervolgens via een QR-code of de serienummers van de boeken op de juiste volgorde gezet zijn.

Ook geeft de app aan in welke richting fout gesorteerde boeken verplaatst moeten worden. Een algoritme identificeert het minimum aantal zetten dat nodig is om alle gescande boeken op juiste wijze te sorteren.

Ook voor boekenwinkels

Bo Brinkman, hoofddocent computerwetenschappen aan de Miami University in Ohio, ontwikkelde de applicatie met één van zijn studenten. "Ik zie de bieb als een cruciaal onderdeel van ons onderwijssysteem. Ik heb er zelf ook veel aan te danken." Brinkman is niet de enige die de waarde inziet van zijn uitvinding. Op YouTube is een demovideo van de app in korte tijd al meer dan 30.000 keer bekeken.

Naar verwachting zal de applicatie de interesse wekken van een groot aantal Amerikaanse bibliotheken en universiteiten, al zullen deze instellingen hun boeken wel van QR-codes moeten voorzien. Brinkman verwacht verder dat boekenwinkelketens veel interesse voor de uitvinding hebben.

Aangezien niet Brinkman, maar de Amerikaanse staat een eventueel patent in handen krijgt, zal de professor er zelf niet aan verdienen.