UTRECHT - Bestuurders van de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP komen vrijdag in Utrecht bijeen om te praten over de impasse in het pensioenoverleg. Ook de voorzitters van de grote vakbonden zijn bij het gesprek aanwezig.

FNV laste eerder deze week een pauze in bij het overleg met de werkgevers over een pensioenakkoord. Binnen de vakcentrale van Agnes Jongerius heerst onrust over de pensioenplannen die nu op tafel liggen.

Vooral FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV hebben kritiek. Bestuurders van deze bonden vinden dat de pensioenrechten die mensen tot nu toe hebben opgebouwd onvoldoende gewaarborgd zijn.

Afgewenteld

Ook vrezen zij dat bij een volgende financiële crisis de schade wordt afgewenteld op werknemers en gepensioneerden, terwijl werkgevers te weinig risico's dragen.

Jongerius heeft twee weken uitgetrokken om in gesprek te gaan met haar achterban. Werkgevers en de vakbeweging zijn al maanden bezig met de uitwerking van het pensioenakkoord dat zij vorig voorjaar sloten.

Volgens dat akkoord gaat de pensioenleeftijd omhoog en moet het pensioenstelsel schokbestendiger worden.