DEN HAAG - Het bedrijfsleven en dienstverlenende instellingen zoals scholen en ziekenhuizen, moeten hun openingstijden beter op elkaar afstemmen, zodat mensen minder in de knel komen bij de combinatie van werk en privé.

Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een conceptadvies dat donderdag naar buiten kwam.

Steeds meer mensen ervaren grote tijdsdruk bij de combinatie van werk en privé. De overheid en het bedrijfsleven kunnen een steentje bijdragen aan een oplossing van dit probleem, stelt de SER.

Bedrijven moeten het mogelijk maken dat hun personeel werkt waar en wanneer hun dat het beste uitkomt, uiteraard in overleg met de werkgever. Daarnaast moeten kinderopvang en scholen gaan samenwerken, zodat kinderen daar hele dagen -ook op woensdagen- terechtkunnen.

Gezondheidszorg

Ook in de gezondheidszorg zou het een en ander moeten veranderen. Zo kunnen huisartsen meer telefonische spreekuren beleggen, of het spreekuur naar de rand van de werkdag verplaatsen, zodat mensen een bezoek aan de arts beter kunnen afstemmen op hun werk. Apotheken zouden minimaal een avond in de week of op zaterdag open moeten zijn, oppert de raad.

De SER beoogt met het advies dat werkend Nederland gemakkelijker arbeid en privétaken kan combineren. Ook kan de arbeidsparticipatie worden opgeschroefd als het openbare leven beter aansluit bij de wensen van werkend Nederland.

Deeltijd

Nu lossen veel mensen problemen met tijdsdruk op door minder te gaan werken. Nederlanders gaan daar zelfs zover in, dat wij in Europa 'kampioen deeltijdwerken' zijn; veel mensen hebben weliswaar een baan, maar het aantal arbeidsuren per persoon ligt laag.

Opschroeven van de gemiddelde arbeidsduur zou een manier zijn om de verzorgingsstaat beter te financieren.