Als je over een spanningsveld spreekt op zakelijk vlak, zijn er verschillende vormen te benoemen. Echter, het spanningsveld tussen het politieke bestuur en de commerciële bedrijfsvoering is er één waar je je al snel op hellend vlak kunt begeven.

Toch kan deze combinatie, als die goed wordt neergezet, een absolute meerwaarde hebben. Sterker nog, een land zonder commerciële bedrijfsvoering is een communistische staat, en we weten wat dat de afgelopen decennia in de wereld tot gevolg heeft gehad.

Echter een commerciële bedrijfsvoering moet ook een goed politiek klimaat hebben, om te kunnen renderen. Het samenspel is dus essentieel. Een voorbeeld zijn - voor de internationaal werkende ondernemingen - de staatsbezoeken waar de koningin en minister een sloot hotemetoten uit het Nederlands bedrijfsleven op sleeptouw nemen.

De kunst is om Nederland internationaal goed te verkopen. We hebben ons er nooit specifiek in verdiept, maar datgene wat we er van mee hebben gekregen is positief. Nederlanders zijn handelslui en onszelf verkopen doen we blijkbaar goed … met de koningin voorop. Een dame die mogelijk meer invloed heeft, dan wij kunnen bevroeden.

Interview

Maar dat neemt niet weg dat we het in Nederland zelf niet altijd even handig aanpakken. Zo waren we recentelijk getuige van een interview van één van de eerste ministers van ons land. Nog los van het feit of de man in kwestie onze politieke voorkeur heeft, kreeg de man het voor elkaar om op alle vragen – een tiental - geen concreet antwoord te geven.

Maar hij had wel enkele minuten per antwoord nodig om via vele omwegen een non-antwoord te geven. Nu was de interviewer niet van dien aard dat deze er scherp op in ging, maar uit de antwoorden stroomde een golf van minachting voor de vraagstellers in de zaal.

Waarbij nog het ergste was dat de politicus de antwoorden niet eens bewust vanuit minachting vorm gaf, maar het min of meer een automatische piloot bleek die werd aangezet als er antwoorden gegeven moesten worden die niet in het straatje van de politicus pasten.

Omzichtig

In plaats van een stuk duidelijkheid te verschaffen, waar het bedrijfsleven naar snakt, wordt er een omzichtig antwoord gegeven dat eigenlijk niet eens een antwoord op de vraag is. Natuurlijk snappen we wel waarom, want een duidelijk antwoord wordt maar voor een deel van de mensen (en een bedrijf is een klustering van mensen) als positief gezien.

Anders hadden we immers niet zoveel partijen waar op gestemd wordt. En ja … een duidelijk antwoord kan je zomaar enkele stemmen kosten.

Duidelijk

Echter, de kwaliteit van een politicus is niet alleen bestuurlijk kundig te zijn, maar ook richting het bedrijfsleven en natuurlijk de Nederlandse ingezetenen duidelijk te zijn. Duidelijk taalgebruik dat iedereen snapt en antwoord geven op vragen ook als het niet in het gewenste politieke straatje valt.

Dit is niet meer of minder dan een vorm van respect en zo beleefd als we in het buitenland zijn om de commerciële belangen goed te behartigen, mogen we dat in Nederland ook naar elkaar zijn.

Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger zijn eigenaar van Janus Kizuna en oprichters van Stichting Legatio. Zij herstructureren bedrijven en bieden persoonlijke begeleiding aan ondernemers en particulieren. De organisaties zijn ook terug te vinden op Twitter.