OSS - Nu de overname van MSD-Organon definitief van de baan is, zijn alle ogen gericht op een alternatief voor de eerder aangekondigde reorganisatie.

Dit 'plan B' moet honderden onderzoeksbanen in Oss behouden. De directie van MSD-Organon heeft het plan donderdag voorgelegd aan de ondernemingsraad (or), die hierover binnen een maand advies moet uitbrengen.

Sinds juli vorig jaar weten medewerkers van het farmaceutische bedrijf in Oss dat er een grootscheepse reorganisatie aan zit te komen. Toen werd aangekondigd dat het Amerikaanse moederconcern Merck het bedrijf wereldwijd wil herstructureren. Hierdoor kwamen duizend banen op de research- en developmentafdeling in Oss op de tocht te staan.

Ontwikkelen

Het plan B, dat eerder al grotendeels naar buiten is gebracht, brengt dit baanverlies terug naar ruim vijfhonderd. Net als bij de reorganisatieplannen van Merck verdwijnt de research- en development-afdeling uit Oss, maar daar komt in het alternatieve plan een 'development center' voor terug dat zich gaat richten op het ontwikkelen van medicijnen.

Het development centre houdt zich voor een groot deel bezig met de ontwikkeling van medicijnen voor opkomende markten. Eigenlijk wilde Merck deze taak onderbrengen in China en India, maar de directie van het voormalige Organon wist de Amerikaanse farmagigant de afgelopen maanden ervan te overtuigen dat deze taak beter onderbracht kan worden in Oss.

Vruchtbaarheid

Organon is vooral bekend door de anticonceptiepil. In de toekomst zal het bedrijf in Oss zich volgens de nieuwe plannen niet meer bezighouden met hele vroege onderzoeken naar vruchtbaarheid en anticonceptie.

Wel komt er een afdeling 'women's health', maar die houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van vruchtbaarheids- en anticonceptiemedicijnen die al in een latere fase van ontwikkeling zijn.

Onderzoek

De grote kritiek op het alternatieve plan was tot nu toe dat het pure onderzoekswerk uit Oss verdwijnt. De or, de raad van commissarissen en de vakbonden hebben eerder de voorkeur gegeven aan een overnameplan waarbij deze taak wel in Oss behouden zou blijven.

Maar Merck zag hier niets in, ook niet na tussenkomst van de rechter, die oordeelde dat het concern zich over een advies van de or, de rvc en de bonden moest buigen.

''Het afgelopen jaar was zeer turbulent en heeft veel van onze mensen gevergd, in de hele organisatie'', zei Joep Pluymen, directievoorzitter van MSD-Organon. Pluymen hoopt dat met het alternatieve plan een substantieel deel van de kennis en werkgelegenheid in Oss behouden kan blijven.