Veel Ethiopische koffieboeren hebben zich verenigd in de koffie coöperatie YCFCU. De coöperatie koopt de koffie van de boeren voor een goede prijs, maar neemt ook het dure en risicovolle transport op zich.

De gezamenlijke inspanning resulteert in hogere prijzen en betere kwaliteit koffie voor maar liefst 44.000 boeren.

YCFCU wordt gesteund door Progreso, een internationaal fonds dat zich inzet voor verbetering van leefomstandigheden van arme boeren. De organisatie voorziet de coöperatie van financiering en effent hiermee de weg naar de internationale markt. Uiteindelijk moet de coöperatie het zelf redden. Zonder hulp van buitenaf, zonder Progreso.

Aid or Trade

Dit is de negende aflevering van “Aid or Trade?”, een serie over verantwoorde ondernemersinitiatieven in Afrika. Uitgangspunt: hulp is niet langer slechts een kwestie van geld overmaken of goederen verschepen, het is meer en meer een kwestie van het opzetten van duurzame bedrijven.

In elk van de 20 video's - elke week een nieuwe - komt een kansrijk of succesvol project in Afrika aan bod, veelal een samenwerking tussen partijen in de publieke en private sector.

De serie “Aid or Trade?” wordt geproduceerd door Africa Interactive en is mede mogelijk gemaakt door NCDO en FMO. Africa Interactive werkt met een groot netwerk van Afrikaanse mediaprofessionals, het camerawerk en de interviews zijn door lokale reporters uitgevoerd.