DEN HAAG - Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) neemt per 1 april de pensioenaanspraken van het Pensioenfonds Siemens over.

Daardoor krijgt PME er 2800 actieve deelnemers, werknemers van Siemens, 1600 gepensioneerden en vierduizend ex-deelnemers bij. Daarmee is een bedrag gemoeid van 750 miljoen euro.

Siemens en en PME maakten dinsdag bekend dat daartoe besloten is om de beheerskosten per deelnemer te verlagen. Voor de gepensioneerden en voor de deelnemers bij Siemens blijft de pensioenregeling na de overgang gelijk.

Siemens behoort tot de bedrijfstak metalelektro, maar was vrijgesteld van de verplichting om deel te nemen aan het pensioenfonds van de bedrijfstak.