DEN HAAG - Bij de overheidsorganisatie Agentschap NL staan de banen van ongeveer 550 medewerkers op de tocht. De voorgenomen sanering bij de organisatie, die onder meer subsidieregelingen uitvoert, is het resultaat van overheidsbezuinigingen.

Een woordvoerder van Agentschap NL bevestigde dat er de komende tijd banen verloren zullen gaan, maar hoeveel en wanneer precies is nog niet bekend. De reorganisatie vloeit voort uit de beslissing van minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) om het subsidiebeleid van de overheid op een andere leest te schoeien.

Verhagen wil honderden miljoenen, en op termijn jaarlijks 1,5 miljard euro, overheidsgeld steken in sectoren waar hij veel van verwacht. Momenteel werken negen sectoren aan rapporten op basis waarvan Verhagen bepaalt hoe veel geld naar welke sector zal gaan.

Subsidieprogramma's

Door de nieuwe aanpak is er een streep gezet door andere subsidieprogramma's. Agentschap NL, dat onderverdeeld is in verschillende afdelingen zoals de EVD en Senternovem, telt ongeveer 2300 werknemers. De woordvoerder zei ''de zorgen van de werknemers te delen''.

Mensen van wie de baan op de tocht staat, werken onder een zogeheten payrollconstructie. Bij zo'n constructie wordt het werkgeverschap overgedragen aan een externe onderneming, waardoor deze mensen niet onder dezelfde cao vallen als andere werknemers bij dezelfde organisatie.

Ongeveer honderd mensen hebben dinsdagmorgen in Den Haag kort bij het ministerie van Economische Zaken gedemonstreerd tegen de ontslagen. FNV Bondgenoten had de actie georganiseerd.