UTRECHT - TenneT, de landelijke beheerder van het elektriciteitsnet, heeft het hele Nederlandse hoogspanningstransportnet in handen gekregen na een overeenkomst met Stedin, het regionale netwerkbedrijf dat actief is Utrecht en Zuid-Holland.

Eerder nam TenneT de hoogspanningsnetten over van de netwerkbedrijven Liander, Delta en Enexis. Bij Stedin gaat het vooralsnog niet om een aankoop van het net, maar om een overdracht van het beheer.

Stedin heeft het hoogspanningsnet grotendeels ondergebracht in een zogeheten crossborderleaseconstructie. Daarbij is het netwerk overgedragen aan een Amerikaanse eigenaar en Stedin huurt het terug. Dat levert fiscaal voordeel op dat gedeeld wordt door Stedin en de buitenlandse investeerder.

Deze contracten lopen af in 2017 en in 2022 en dan zal TenneT, een staatsbedrijf, het hoogspanningsnet (150 kiloVolt) van Stedin wel in eigendom nemen.