DELFT - 2050 is nog ver weg. Maar vervoerseconoom Jaap Vleugel twijfelt er sterk aan of de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector dat jaar inderdaad met 60 procent is verminderd.

Hij is sceptisch over deze doelstelling van de Europese Commissie, die de afgelopen week door eurocommissaris Siim Kallas in een strategienota is vastgelegd.

''Een vrij ambitieuze doelstelling'', zegt de aan de Technische Universiteit Delft verbonden onderzoeker, met gevoel voor understatement.

''De uitstoot van CO2 door de transportsector is in de afgelopen twintig jaar met bijna 40 procent toegenomen. Transport is nu goed voor 30 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU, waarvan 80 procent voor rekening komt van het wegverkeer."

Water en spoor

In het toekomstbeeld dat de Europese Commissie schetst, verloopt het goederenvervoer in 2050 veel meer over water en spoor. Dat vergt honderden miljarden euro's aan investeringen omdat lang niet alle spoor- en waterverbindingen in Europa optimaal zijn.

Vleugel: ''Dat geld is er eenvoudigweg niet in de Europese Unie''. Over de kans dat private ondernemingen zijn over te halen om te investeren in deze infrastructuur, is de vervoerseconoom sceptisch. Het gaat hier om langetermijninvesteringen; private investeerders kiezen veelal voor rentabiliteit op kortere termijn, meent Vleugel.

China

Hij vindt een gemiste kans dat in nota niet wordt ingegaan op de vraag 'of wij alle goederen wel in China moeten laten maken en over duizenden kilometers hiernaartoe moeten halen'. ''Je zou bijvoorbeeld als Europa als onderdeel van een nieuwe industriële politiek kunnen aansturen op het fabriceren van elektronica in Oost-Europa in plaats van in het Verre Oosten.''

Of deze nota kan de prullenbak in? ''Nee. Het is goed dat politici, bestuurders en burgers zich ervan bewust worden dat de groei van de mobiliteit aan de ene kant en de aanpak van de CO2-uitstoot aan de andere kant een groot probleem is, dat met een mix van maatregelen moet worden opgelost.''