AMSTERDAM - Het moet voor werkenden normaler en makkelijker worden om vaker van baan te veranderen of een overstap te maken naar een andere sector.

Werkgevers, werknemers en de overheid moeten daarom investeren in scholing en inzetbaarheid van werknemers. Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Werknemers en werkgevers zouden profiteren van het vaker veranderen van baan. Ook zou het de werking van de arbeidsmarkt en de kennis en ontwikkeling van werknemers bevordere.

Personeelstekorten

Het aanbod van arbeid sluit nu niet aan bij de vraag, waardoor personeelstekorten in sectoren als de zorg en het onderwijs dreigen te ontstaan. De belangrijkste uitdaging is dan ook dat er een betere match ontstaat, vindt het adviesorgaan.

Om dit te bewerkstelligen moet een 'mobiliteitscultuur' worden gecreëerd, maar daarvoor is wel een mentaliteitsomslag nodig. Zo moet baanmobiliteit een grotere rol krijgen in het personeelsbeleid van organisaties, bijvoorbeeld door betere doorstroommogelijkheden en het ontwikkelen van 'loopbaanpaden'.

Er moet specifieke aandacht zijn voor oudere werknemers. Door deze maatregelen moet een cultuur ontstaan waarin het normaal is vaker van baan te wisselen.

Budget

De SER stelt verder voor het persoonlijke budget waarmee werknemers scholing kunnen volgen verder te ontwikkelen. In sommige sectoren zijn daarover al afspraken gemaakt. De mogelijkheden om scholing te volgen zouden effectiever moeten worden ingezet.

De raad roept werkgevers, opleidings- en ontwikkelingsfondsen op samen te werken en geld beschikbaar te stellen voor scholing en omscholing.

Ten slotte moet het aanbod van vacatures en werkzoekenden met het oog op een goede match en snelle bemiddeling transparanter worden. Daarvoor is het van belang dat het UWV en uitzendbureaus samenwerken. Het UWV moet daartoe meer gebruikmaken van moderne zoek- en wervingskanalen, waaronder sociale media.