GRONINGEN - Gasunie Transport Services (GTS) is sinds vrijdag niet langer als enige verantwoordelijk voor het handhaven van het evenwicht in het landelijk gastransportnet. Een nieuw systeem van gashandel maakt alle marktpartijen medeverantwoordelijk en dat moet leiden tot minder kosten.

Het transportnet moet in balans zijn om het gas veilig en doelmatig te verplaatsen. Dat houdt in dat het net op de juiste druk blijft en er per saldo niet meer gas aan het net wordt onttrokken dan erin gaat.

In het nieuwe ''balanceringsregime'' hebben alle betrokkenen voortdurend inzicht in de balanssituatie van het totale net. Als dat net uit balans raakt, kunnen de marktpartijen zelf ingrijpen door extra gas aan het net te leveren of aan het net te onttrekken. Pas als dit onvoldoende gebeurt en het net te ver in onbalans komt, grijpt GTS in.

Kiezen

In het nieuwe systeem kunnen afnemers van gas gemakkelijker zelf kiezen waar zij hun gas kopen. Bovendien kunnen ze het gas dat ze zelf niet nodig blijken te hebben, gemakkelijker doorverkopen. Dat vergroot de mogelijkheden voor de marktpartijen om een dreigende onbalans te voorkomen. De kosten van onbalans zijn daardoor beter beheersbaar.

Als het net toch in onbalans mocht raken, biedt GTS partijen de mogelijkheid om gas te kopen of een bod te doen om gas te kopen. De kosten van de onbalans worden dan doorberekend aan de veroorzakers.