AMSTERDAM – Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank (DNB) vindt dat Europa zwakke eurolanden en banken niet ongelimiteerd kan blijven steunen.

“Met het huidige beleid moeten we ophouden, want de balans van baten en risico's verschuift te veel naar de risico's.” Dat zegt Wellink vrijdag in een interview in het Financieele Dagblad, naar aanleiding van de jaarcijfers van DNB over 2010.

Overheden zitten volgens hem aan hun grenzen om nieuwe financiële hulp te verstrekken. “Monetair en budgettair beleid dat te ruim is, moet een keer ophouden, anders ontaardt het een keer in inflatie”, zegt hij.

Staatsobligaties

Wellink doet zijn uitspraken op het moment dat het slechter gaat met Portugal. Ook verderop in Ierland steeg de rente op staatsobligaties. Uit de stresstests bleek dat Ierse banken 24 miljard euro aan extra kapitaal nodig hebben.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft nu voor 76,5 miljard euro aan staatsobligaties op de balans staan. Dat betreft voornamelijk Griekse, Ierse en Portugese papieren. Wellink stelt dat hij voorstander is van ‘een snelle afbouw, want als het misgaat komt de waardedaling op onze rekening’.

Toezichthouder

De DNB-president zegt in de krant dat Europese politici de lessen van de financiële crisis onvoldoende geleerd hebben. De begrotingsregels van het stabiliteitspact zijn niet genoeg aangescherpt.

Verder heeft hij kritiek op financieel toezicht. “De ultieme oplossing zou één toezichthouder zijn. Nu moeten de Europese autoriteiten vooral nationale toezichthouders op één lijn zien te houden.”

Ten slotte ontbreekt het volgens de DNB-president aan goede economische samenwerking. Het onlangs gesloten pact voor meer economische coördinatie noemt hij ‘zwak’.